สรุป

   คณะมนตรีความมั่นคง

คือ องค์กรที่ค่อยวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก และประเศที่ไม่เป็นเป็นสมาชิกสามารถเสนอสิ่งที่เป็นภัยต่อสันติภาพโลกได้

และสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงมี 2 ประเภทคือ สมาชิกตามวาระ 2 ปี และสมาชิกธาวรมีด้วยกัน 5 ประเทศ แต่ละประเทศมีสิทธิ์ใช้ VETO (สิทธิ์ยับยั้ง)

ถ้าประเทศสมาชิกถาวรใดประเทศหนึ่งใช้สิทธิ์  VETO แม้อีก 4 ประเทศสมาชิกถาวรจะเห็นด้วยญัตตินั้นก็ตกไป และหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงมีหน้าที่

ดำรงไว้ซึ่ง สันติภาพของโลก  ควบคุมกำลังอาวุธสำหรับประเทศที่ใช้อาวุธเกินความจำเป็น และค่อยเสนอต่อสมัชชาใหญ่ว่าประเทศไหนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิก

และไม่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิก

..สรุปเอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s